Ρέμπραντ

Ρέμπραντ


Κατάλογος χαρακτικών του μουσείου Rembrandthuis

Eva Ornstein - Van Slooten, Marijke Holtrop
μετάφραση: Μάρια Διαμάντη
ζωγραφική: Ρέμπραντ

Μουσείο Μπενάκη, 2004
175 σελ.
ISBN 960-8347-19-Χ, ISBN-13 978-960-8347-19-9, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 20,00

O πρώτος εκτεταμένος κατάλογος με περιγραφές των χαρακτικών του Ρέμπραντ, που απαρτίζουν τη συλλογή του Μουσείου Rembrandthuis, συντάχθηκε από τον J. P. Filedt Kok και δημοσιεύτηκε το 1972. Καθώς η έκδοση αυτή είχε εξαντληθεί πριν από αρκετά χρόνια, ήταν απαραίτητη η κυκλοφορία ενός νέου πληρέστερου καταλόγου. Ο παρών τόμος, με κατά τι λιγότερο λεπτομερείς περιγραφές, περιλαμβάνει φωτογραφίες από όλα τα έργα της συλλογής. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)