Άγιος Δημήτριος

Άγιος Δημήτριος


Εγκωμιαστικοί λόγοι επιφανών λογίων

Νεόφυτος, Γρηγοράς, Αρμενόπουλος, κ.ά.
επιμέλεια: Πέτρος Βλαχάκος
μετάφραση: Πέτρος Βλαχάκος
επιμέλεια σειράς: Βασίλης Κατσαρός

Ζήτρος, 2004
460 σελ.
ISBN 960-8437-22-9, ISBN-13 978-960-8437-22-7, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 22,38

[...] Από το σύνολο της ρητορικής παραγωγής των εγκωμιαστικών λόγων στον Άγιο Δημήτριο επιλέξαμε τα κείμενα πέντε επιφανών λογίων εγκωμιαστών, του Συμεώνος μοναχού και φιλοσόφου (11ος αι.), του Νεοφύτου Εγκλείστου (12ος αι.) και των Νικηφόρου Γρηγορά, Γρηγορίου Παλαμά και Κωνσταντίνου Αρμενοπούλου (14ος αι.), γιατί ο διαθέσιμος χώρος ενός τόμου δεν επιτρέπει να περιληφθούν περισσότεροι λόγιοι εγκωμιαστές. Από το σύνολο της πλούσιας εγκωμιαστικής έκφρασης των βυζαντινών λογίων ο γνωστός συνεργάτης της σειράς Πέτρος Βλαχάκος αξιοποιεί το δείγμα που κατατίθεται σ' αυτόν τον τόμο με τον καλύτερο τρόπο. Ο αναγνώστης θα γνωρίσει τα πρόσωπα και τα περιβάλλοντα των βυζαντινών λογίων εγκωμιαστών και στη συνέχεια θα προσεγγίσει τα κείμενά τους στο πρωτότυπο ή τη στέρεη μετάφρασή τους. [...]
(Από τον πρόλογο του βιβλίου)