Το χρονικό της Ορμύλιας

Το χρονικό της ΟρμύλιαςΧαράλαμπος Κ. Παπαστάθης

University Studio Press, 2006
107 σελ.
ISBN 960-12-1337-6, ISBN-13 978-960-12-1337-8, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 8,00

«Το χρονικό της Ορμύλιας» συνιστά αξιόλογη πηγή για την εν γένει ιστορία των επαναστατικών και, ιδίως, των μετεπαναστατικών -έως το 1837- χρόνων στον μικρόκοσμο της κωμόπολης Ορμύλια στην Χαλκιδική. Το χειρόγραφό του είχε αγορασθεί από τα Γενικά Αρχεία του Κράτους στα 1920. Αντίγραφό του σε φωτοτυπία μου είχε προμηθεύσει προ ετών η μαθήτριά μου και αγαπητή φίλη κ. Αμαλία Παπά-Καραπιδάκη, στέλεχος της Αρχειακής Υπηρεσίας μας. Της απευθύνω και από εδώ τις πλέον εγκάρδιες ευχαριστίες.
[...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)