Συνεταιριστική ιδέα και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Ε.Ε.

Συνεταιριστική ιδέα και επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο της Ε.Ε.


Πρακτικά επιστημονικής ημερίδας: Χαροκόπειο πανεπιστήμιο, Δευτέρα 20 Οκτωβρίου 2003

Συλλογικό έργο
επιμέλεια: Κωνσταντίνος Λ. Παπαγεωργίου

Σταμούλη Α.Ε., 2004
169 σελ.
ISBN 960-351-532-9, ISBN-13 978-960-351-532-6, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 13,24

[...] Το Ινστιτούτο Συνεταιριστικών Ερευνών και Μελετών (Ι.Σ.Ε.Μ.), ένας μη κερδοσκοπικός φορέας που ιδρύθηκε για να συμβάλλει στην προώθηση του συνεταιριστικού τρόπου συνεργασίας με κάθε δυνατό τρόπο, στο πλαίσιο του προβληματισμού του για τα αναγκαία βήματα προσαρμογής των ελληνικών συνεταιρισμών προς τις νέες συνθήκες, θεώρησε αναγκαία τη διοργάνωση Ημερίδας, η οποία να δώσει την ευκαιρία κοινού προβληματισμού σε όλες τις κατηγορίες συνεταιρισμών. Από την ανταπόκριση που υπήρξε συνάγεται ότι ο προβληματισμός αυτός ήταν κοινός και χρειαζόταν μόνο το έναυσμα που δόθηκε από το ΙΣΕΜ. [...] (από τον πρόλογο του βιβλίου)