Οργανική χημεία

Οργανική χημείαΓ. Καλκάνης, Ι. Χατήρη

Μακεδονικές Εκδόσεις, 2004
159 σελ.
ISBN 960-319-223-6, ISBN-13 978-960-319-223-7, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 15,28

Η χημεία είναι μια επιστήμη με ευρύ πεδίο δράσης. Κάθε βιβλίο που έχει γραφεί για την διδασκαλία της χημείας είναι δύσκολο στην μελέτη, επειδή δεν κινεί το ενδιαφέρον του σπουδαστού όσο πρέπει. Δηλαδή γίνεται κουραστική περισσότερο, και δεν δείχνει την πραγματική αξία κ((ι το ρόλο της χημείας. Αυτό οφείλεται στο ότι σε ένα βιβλίο 200 σελίδων προσπαθεί ο συγγραφέας να ταξινομήσει μόνο τις κύριες χημικές αντιδράσεις, να αναφέρει τις πιο γνωστές χημικές ενώσεις. Δεν μένει χωρίς στον συγγραφέα να δώσει παραδείγματα εφαρμογής στον σπουδαστή για να κεντρίσει έτσι το ενδιαφέρον του.
Η οργανική χημεία εξετάζει τη φωτοσύνθεση στα φυτά, το μεταβολισμό στα φυτά και τα ζώα, τις ζυμώσεις για παρασκευή κρασιού, μπίρας, γαλακτοκομικών προϊόντων, αρτοσκευασμάτων και το βιολογικό πλύσιμο.
Η οργανική χημεία ασχολείται με την ορμονοθεραπεία, χημειοθεραπεία, φυτοφάρμακα, χρώματα, τρόφιμα, καύσιμα και λιπαντικά και πρόσθετα υλικά κ.λπ.
Στο βιβλίο αυτό μετά την ανάπτυξη κάθε κεφαλαίου, σε τόση έκταση όση ο χώρος το επιτρέπει, ακολουθούν οι βιομηχανικές εφαρμογές των χημικών ενώσεων που αναφέρονται στο κεφάλαιο αυτό. Με τις εφαρμογές δίνονται ασκήσεις και για λύση και ερωτήσεις για τον έλεγχο από τον σπουδαστή αν έχει κατανοήσει το περιεχόμενο του βιβλίου ή να του δημιουργήσει απορίες, που ζητώντας την επίλυσή των , βελτιώνει τις γνώσεις του.
(από τον πρόλογο του βιβλίου)