Ιουστινιανός Πέτρος Σαββάτιος

Ιουστινιανός Πέτρος Σαββάτιος


Κοινωνία, πολιτική και ιδεολογία τον 6ο μ.Χ. αιώνα

Τηλέμαχος Λουγγής

Βάνιας, 2005
414 σελ.
ISBN 960-288-138-0, ISBN-13 978-960-288-138-5, [Κυκλοφορεί]
Τιμή € 26,50

[...] Στην έρευνα που ακολουθεί έγινε προσπάθεια να προβληθεί από όσο το δυνατόν περισσότερες μαρτυρίες κειμένων εξεταζόμενες ταυτόχρονα η εικόνα μιας συγκεκριμένης κοινωνίας που διανύει μια συγκεκριμένη εποχή. Η βιβλιογραφία -που είναι τεράστια- παρατίθεται μόνο στο μέτρο που χρειάζεται στη μελέτη και όχι για να δείξει στον αναγνώστη ότι είναι γνωστή. Όταν εξ άλλου κανείς διαφωνεί με τα περισσότερα από τα εγνωσμένα, είναι πολύ δύσκολο να τα αναφέρει συνεχώς.
Το έργο δίνεται στη δημοσιότητα με την ελπίδα να προσφέρει κάποια νέα εικόνα και κάποιες νέες απόψεις και προοπτικές, επειδή ούτε μιμείται, ούτε επαναλαμβάνει άλλους, ακόμα και τους επιφανέστατους, ούτε επιχειρεί να εντυπωσιάσει με βιβλιογραφικούς τίτλους. [...] (από τον πρόλογο του συγγραφέα)