Σάκκουλας Π. Ν.

Παναγιώτης Σάκκουλας

Δίκαιο και Οικονομία
Διεύθυνση:Πανεπιστημίου 49
105 64 Αθήνα
Τηλ:210 3256000
FAX:210 3312710
E-mail:info@sakkoulas.com
Web site:www.sakkoulas.com

Στην σελίδα εμφανίζονται οι πρώτοι 50 τίτλοι. Για εξαντλητική παρουσίαση πιέστε εδώ
(2017) Αναζητώντας το δίκαιο , Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
(2017) Δικαιώματα των κατηγορουμένων στην Ευρωπαϊκή Ένωση , Αναγνωστόπουλος, Ηλίας Γ.
(2016) Δικαιοσύνη ως θεσμός και ως οργάνωση , Γιαννίδης, Ιωάννης
(2016) Ιδιωτική αυτονομία και προστασία του καταναλωτή , Καραμπατζός, Αντώνης Γ.
(2013) Η προστασία της νόμιμης μοίρας , Γεωργιάδης, Γεώργιος
(2013) Τα πολιτικά δικαιώματα των Ελληνίδων 1864-1952 , Σαμίου, Δήμητρα
(2012) Άμυνα και ελευθέρωση του υπερχρεωμένου οφειλέτη , Μεντής, Γιώργος
(2012) Ατομικό εργατικό δίκαιο , Βλαστός, Στυλιανός Γ.
(2012) Βασική νομοθεσία
(2012) Βασική νομοθεσία
(2012) Γενικές αρχές αστικού δικαίου , Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
(2012) Δίκαιο επιταγής , Μάρκου, Ιωάννης Π.
(2012) Ειδικοί ποινικοί νόμοι, τόμοι Ι-ΙΙ , Παύλου, Στέφανος Κ.
(2012) Η απαλλαγή μελών διοίκησης κεφαλαιουχικών εταιριών από την ευθύνη τους , Δόκα, Μαρία
(2012) Η διαταγή πληρωμής κατά τον Κώδικα Πολιτικής Δικονομίας , Αρβανιτάκης, Πάρις Σ.
(2012) Η έκδοση ομολογιακού δανείου με μετατρέψιμες ομολογίες στο εταιρικό δίκαιο , Κουλουριάνος, Θεόδωρος
(2012) Θεμελιώδεις έννοιες της ποινικής δίκης , Ανδρουλάκης, Νικόλαος Κ.
(2012) Κώδικας ποινικής δικονομίας , Γιαννίδης, Ιωάννης
(2012) Ποινικό δίκαιο ΙΙΙ , Παύλου, Στέφανος Κ.
(2012) Προθεσμίες και συγγένεια στον αστικό κώδικα , Λέκκας, Γεώργιος Κ.
(2012) Το δίκαιο της ΕΠΕ , Μάρκου, Ιωάννης Π.
(2011) Αστικός κώδικας , Παπαχρίστου, Θανάσης Κ.
(2011) Αστικός Κώδικας με τη νομολογία της ολομέλειας του Α.Π. της τελευταίας τριακονταετίας , Σταματόπουλος, Στέλιος Γ.
(2011) Δίκαιο συναλλαγματικής , Μάρκου, Ιωάννης Π.
(2011) Ενοχή χωρίς αγαθό , Σοφός, Θεμιστοκλής
(2011) Εξωεταιρικές συμφωνίες μετόχων , Μαρίνος, Μιχαήλ - Θεόδωρος Δ.
(2011) Η αμεσότητα στην αποδεικτική διαδικασία , Καρακίτσος, Θεόδωρος
(2011) Η ανώνυμη εταιρία μεταξύ εταιρικού και πτωχευτικού δικαίου και δικαίου κεφαλαιογοράς
(2011) Η γονική μέριμνα του γεννημένου χωρίς γάμο παιδιού και το δικαίωμα οικογενειακής ζωής του πατέρα , Κουμουτζής, Νικόλαος Π.
(2011) Η επιστροφή των απελασθέντων με δικαστική απόφαση αλλοδαπών , Ανδρουλάκης, Ιωάννης
(2011) Κώδικας διοικητικής δικονομίας και Π.Δ. 18/1989
(2011) Μίσθωση ακινήτου για επαγγελματική στέγη , Φίλιος, Παύλος Χ.
(2011) Ποινικό δικονομικό δίκαιο , Δαλακούρας, Θεοχάρης Ι.
(2011) Ποινικός κώδικας , Μυλωνόπουλος, Χρίστος Χ.
(2011) Συστηματική επιθεώρηση του ειδικού μέρους του αλβανικού κώδικα , Mengjesi, Sokol
(2011) Τροποποίηση ρυμοτομικών σχεδίων , Χριστοφιλόπουλος, Δημήτρης Γ.
(2010) Ανώνυμη εταιρία ν. 2190/1920 & εταιρεία περιορισμένης ευθύνης ν. 3190/1955 , Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
(2010) Βασική νομοθεσία (11 Κώδικες)
(2010) Δίκαιο νομικών προσώπων , Ρούσσος, Κλεάνθης
(2010) Εγχειρίδιο εμπορικού δικαίου , Μάρκου, Ιωάννης Π.
(2010) Εισαγωγή στο δημόσιο δίκαιο και τους θεσμούς , Πουλής, Παναγιώτης Ε.
(2010) Έλεγχος συγκεντρώσεων στα μέσα ενημέρωσης. Από το δημόσιο δίκαιο στο δίκαιο της αγοράς , Σταυρίδου, Σύλβια Χ.
(2010) Έλληνες αστικολόγοι του 20ού αιώνα , Γεωργιάδης, Απόστολος Σ.
(2010) Η αγωγή στη διοικητική δικονομία , Σοϊλεντάκης, Νικόλαος Π.
(2010) Η εξ αμελείας δια παραλείψεως τέλεση , Κωστάρας, Αλέξανδρος Π.
(2010) Η εξελικτική πορεία των τραπεζικών ΓΟΣ στο Ελληνικό δίκαιο , Δούβλης, Βασίλειος Α.
(2010) Η ταυτότητα της δικονομικής πράξης , Τζαννετής, Αριστομένης Β.
(2010) Η χρηματοδοτική μίσθωση: Leasing , Μάζης, Παναγιώτης Κ.
(2010) Ίδρυση ναού ως συνιστώσα της θρησκευτικής ελευθερίας , Δερβιτσιώτης, Άλκης Ν.
(2010) Κάρτες αυτόματης συναλλαγής και ποινικό δίκαιο , Σάμιος, Θωμάς Π.