Τα Νέα Ελληνικά

Στάντης Ρ. Αποστολίδης

Διεύθυνση:Μυθήμνης 43
Πλατεία Αμερικής
Τηλ:210 8646977
210 8676053
E-mail:standisapostolidis@yahoo.gr
Web site:www.renosapostolidis.gr

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) Η άλλη ιστορία , Αποστολίδης, Ρένος Η.
(2013) Άπαντα τα διηγήματα , Βιζυηνός, Γεώργιος Μ., 1849-1896
(2012) Α του Κενταύρου: Παιδεία και γλώσσα , Αποστολίδης, Ρένος Η.
(2012) Β του Κενταύρου: Από τον Όμηρο στους προσωκρατικούς , Αποστολίδης, Ρένος Η.
(2012) Γ του Κενταύρου: Ηράκλειτος , Αποστολίδης, Ρένος Η.
(2012) Δ του Κενταύρου: Πλάτων και σοφιστές , Αποστολίδης, Ρένος Η.
(2011) Παραμυθογραφίες , Αποστολίδη, Βία Ρ.
(2007) Παραμυθάδες και ζωγράφοι , Αποστολίδη, Βία Ρ.
(2006) Άπαντα τα δημοσιευμένα ποιήματα , Καβάφης, Κωνσταντίνος Π., 1863-1933
(2004) Ενάριθμα , Αποστολίδης, Ηρακλής Ν.
Ανθολογία της νεοελληνικής γραμματείας
Ανθολογία της νεοελληνικής γραμματείας
Ανθολογία της νεοελληνικής γραμματείας
Ανθολογία της νεοελληνικής γραμματείας
Ανθολογία της νεοελληνικής γραμματείας