Νομική Βιβλιοθήκη

Καρατζάς Χάρης

Διεύθυνση:Μαυρομιχάλη 23
106 80 Αθήνα
Τηλ:210 3678800
FAX:210 3678922
E-mail:info@nb.org
Web site:www.nb.org

Στην σελίδα εμφανίζονται οι πρώτοι 50 τίτλοι. Για εξαντλητική παρουσίαση πιέστε εδώ
(2020) 4 Κώδικες συν 42 , Καρατζά, Λίλα Χ.
(2020) Αρχεία και δίκαιο , Κανελλοπούλου - Μπότη, Μαρία
(2020) Διαιτητική επίλυση διεθνών επενδυτικών διαφορών και ενωσιακή έννομη τάξη , Καρύδης, Γεώργιος Σ.
(2020) Διοικητική δικονομία , Χρυσανθάκης, Χαράλαμπος Γ., 1960-
(2020) Εισαγωγή στην επιστήμη του δικαίου Ελλάδας και Κύπρου , Σταμέλος, Χαράλαμπος
(2020) Επιτομή εμπορικού δικαίου , Πολυχρονόπουλος, Αθανάσιος
(2020) Ναυτικό δίκαιο , Αντάπασης, Αντώνης Μ.
(2020) Νομική και δεοντολογική συμμόρφωση στην προώθηση φαρμάκων , Οικονόμου, Στέφανος Π.
(2020) Ο νέος κώδικας ποινικής δικονομίας , Δαλακούρας, Θεοχάρης Ι.
(2020) Συλλογικές εργασιακές σχέσεις , Ληξουριώτης, Ιωάννης Δ.
(2020) Σύνταγμα , Χρυσανθάκης, Χαράλαμπος Γ., 1960-
(2019) Αγωγές και αιτήσεις ανώνυμης εταιρίας , Συλλογικό έργο
(2019) Αλληλεγγύη στην ΕΕ: Εξελίξεις στο πεδίο της προσφυγικής προστασίας και προκλήσεις στην ΕΕ και στην Ελλάδα
(2019) Αναγκαστική απαλλοτρίωση
(2019) Αξιόγραφα , Ρόκας, Νικόλαος Κ.
(2019) Αξιόποινες προσβολές της πνευματικής ιδιοκτησίας , Καζανάς, Αλέξανδρος-Τιμόθεος
(2019) Αστικός κώδικας
(2019) Βιομηχανικά σχέδια και υποδείγματα , Περιβολάρης, Γιώργος
(2019) Γενικό μέρος. Βιομηχανική ιδιοκτησία. Πνευματική ιδιοκτησία. Αξιόγραφα. Αθέμιτος ανταγωνισμός
(2019) Για μια αποτελεσματικότερη εποπτεία του χρηματοπιστωτικού τομέα , Καρατζάς, Κωνσταντίνος Β.
(2019) Δημόσιες συμβάσεις Ν 4412/2016 , Συλλογικό έργο
(2019) Διαβάζοντας τον ισολογισμό και τις οικονομικές καταστάσεις , Δρίτσας, Σταμάτιος
(2019) Δίκαιο ανώνυμης εταιρίας , Συλλογικό έργο
(2019) Δίκαιο ελεύθερου ανταγωνισμού , Δρυλλεράκης, Εμμανουήλ Ι.
(2019) Δίκαιο εμπορικών εταιριών , Αλεξανδρίδου, Ελίζα Δ.
(2019) Δίκαιο κοινωνικής ασφάλισης , Παπαρρηγοπούλου - Πεχλιβανίδη, Πατρίνα
(2019) Δίκαιο της κεφαλαιαγοράς , Αυγητίδης, Δημήτρης Κ.
(2019) Δίκαιο χωροταξίας και πολεοδομίας , Γιαννακούρου, Γεωργία
(2019) Δικαστική ψυχολογία και ψυχιατρική , Κιούπης, Δημήτρης
(2019) Διοικητικές αποσπαστές πράξεις , Τομάρας, Δημήτρης
(2019) Εγκληματικότητα ανηλίκων , Χάιδου, Ανθοζωή
(2019) Εθνικοί θεσμοί για την προώθηση και προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων (ΕΘΑΔ) , Φράγκου, Ρωξάνη
(2019) Εισαγωγή στο ποινικό δίκαιο , Σατλάνης, Χρήστος Ν.
(2019) Εισαγωγή στο ποινικό δίκαιο , Σατλάνης, Χρήστος Ν.
(2019) Εμπορικό δίκαιο , Παναγιώτου, Παναγιώτης Κ.
(2019) Ενστάσεις κατά τον αστικό κώδικα , Συλλογικό έργο
(2019) Επιστροφή και απόδοση πολιτιστικών αγαθών , Χρυσοχοΐδου, Άννα
(2019) Εργατικές διαφορές , Συλλογικό έργο
(2019) Εργατική νομοθεσία , Ληξουριώτης, Ιωάννης Δ.
(2019) Εταιρικό δίκαιο , Αθανασίου, Λία Ι.
(2019) Εταιρικό δίκαιο , Αθανασίου, Λία Ι.
(2019) Ευρωπαϊκό δίκαιο , Χριστιανός, Βασίλειος Α.
(2019) Ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης , Τσιακουμάκη, Νικολέττα Π.
(2019) Εφαρμογές εμπορικού δικαίου , Πολυχρονόπουλος, Αθανάσιος
(2019) Ζητήματα ευθύνης στην ανώνυμη εταιρία , Συλλογικό έργο
(2019) Η αγωγή στη διοικητική δίκη , Μητσιοπούλου, Σοφία
(2019) Η αναγκαστική απαλλοτρίωση , Τομάρας, Δημήτρης
(2019) Η αντιμετώπιση της διασυνοριακής αφερεγγυότητας των ομίλων εταιριών στην Ευρωπαϊκή Ένωση , Παΐζης, Αθανάσιος
(2019) Η απόδειξη ενωπίων των τακτικών διοικητικών δικαστηρίων , Γιαννακάκης, Παύλος
(2019) Η αρχή της εύνοιας στο εργατικό δίκαιο , Λεβέντη, Αμαλία