Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών. Κέντρο Έρευνας και Εφαρμογών Σχολικής Ψυχολογίας


Διεύθυνση:Πανεπιστημιόπολη
157 84 Ιλίσια, Αθήνα
Τηλ:210 7277528

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2011) Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο , Συλλογικό έργο
(2011) Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο , Συλλογικό έργο
(2011) Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο , Συλλογικό έργο
(2008) Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο , Συλλογικό έργο
(2008) Τετράδιο δραστηριοτήτων για μαθητές προσχολικής και πρώτης σχολικής ηλικίας , Συλλογικό έργο
(2004) Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο
(2004) Κοινωνική και συναισθηματική αγωγή στο σχολείο
(2004) Το Ολυμπιακό πνεύμα μέσα από τη φωνή των παιδιών