Ελληνική Εταιρεία Περιβάλλοντος και Πολιτισμού


Διεύθυνση:Τριπόδων 28,
105 58 Αθήνα
Τηλ:210 3225245
FAX:210 3225240
E-mail:elet@ellinikietairia.gr
Web site:www.ellinikietairia.gr

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2017) The First Cemetery of Athens , Καρδαμίτση - Αδάμη, Μάρω, 1945-
(2017) Το Α΄ Κοιμητήριο της Αθήνας , Καρδαμίτση - Αδάμη, Μάρω, 1945-
(2013) Αθηναϊκές κατοικίες του μοντέρνου κινήματος , Συλλογικό έργο
(2011) Εκκλησιαστική αρχιτεκτονική , Συλλογικό έργο
(2011) Νερό για τα νησιά , Συλλογικό έργο
(2010) 4ο Πανελλήνιο Συμπόσιο, το Αειφόρο Σχολείο του Παρόντος και του Μέλλοντος , Συλλογικό έργο
(2010) Περιβάλλον και πολιτισμός , Συλλογικό έργο
(2009) Οδηγός για την αειφόρο ανάπτυξη στους Λειψούς , Συλλογικό έργο
(2009) Περίπατοι κληρονομιάς στη Θεσσαλονίκη , Συλλογικό έργο
(2008) Ευάλωτη γη , Συλλογικό έργο
(2006) Εγχειρίδιο σχολικών πολιτιστικών προγραμμάτων , Συλλογικό έργο
(2006) Ελαφροπάτητα , Βασιλάκης, Κώστας
(2005) Αειφορία: ενέργεια και μεταφορές , Συλλογικό έργο
(2004) Heritage Walks in Athens , Σκουμπουρδή, Άρτεμις
(2004) Νησιά του Αιγαίου