Συνοδία Σπυρίδωνος Ιερομονάχου Νέα Σκήτη Αγίου Όρους


Διεύθυνση:Ιερά Καλύβη "Αγ. Σπυρίδων Α΄
630 87 Άγιον Όρος
Τηλ:23770 23354

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Κατηχήσεις Αγίου Θεοδώρου του Στουδίτου του Ομολογητού , Θεόδωρος ο Στουδίτης
(2018) Εορτοδρόμιον , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2018) Η τιμιωτέρα των χερουβίμ , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2018) Λόγοι ασκητικοί , Ισαάκ ο Σύρος
(2018) Χρυσοστομικός άμβων ΙΒ΄, οικονομικά θέματα , Ιωάννης ο Χρυσόστομος
(2017) Ερμηνεία εις τους ΡΝΑ΄ψαλμούς του Προφητανάκτος Δαβίδ , Ζιγαβηνός, Ευθύµιος
(2016) Μαξιμιανόν ταμείον , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2016) Μαξιμιανόν ταμείον , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2016) Προετοιμασία για την Θεία Κοινωνία , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2013) Εξομολογητάριον , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2013) Συναξαριστής 19ου και 20ού αιώνος , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2012) Η ωδή της Θεοτόκου , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2012) Νέον μαρτυρολόγιον , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2012) Συναξαριστής , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2012) Συναξαριστής , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2012) Συναξαριστής , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2011) Συναξαριστής , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2011) Συναξαριστής , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2011) Συναξαριστής , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2010) Ένας σύγχρονος άγιος , Σπυρίδων Ξένος, Αρχιμανδρίτης
(2010) Η θεία λειτουργία , Μαϊκαντής, Θεόδωρος Δ.
(2010) Προσκυνητάριον Ιεράς Νέας Σκήτης , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2010) Χρηστοήθεια των χριστιανών , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2010) Χρυσοστομικός άμβων Η΄ , Ιωάννης ο Χρυσόστομος
(2009) Ομολογία πίστεως , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2009) Παρηγορία πενθούντων , Ιωάννης ο Χρυσόστομος
(2008) Μετάνοια, εξομολόγησις, νηστεία, Θεία Κοινωνία , Ιωάννης ο Χρυσόστομος
(2008) Πνευματικά γυμνάσματα , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2007) Παλαμικόν ταμείον , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2004) The Memorial Services , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2004) Ακολουθία του Ακάθιστου Ύμνου , Μαϊκαντής, Θεόδωρος Δ.
(2004) Η ελεημοσύνη , Ιωάννης ο Χρυσόστομος
(2004) Η Κυριακή προσευχή , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2004) Η πρόκλησις του πόνου και των θλίψεων , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2004) Η προσευχή , Ιωάννης ο Χρυσόστομος
(2004) Κατανυκτικόν Τριώδιον , Μαϊκαντής, Θεόδωρος Δ.
(2004) Ο αόρατος πόλεμος , Νικόδημος ο Αγιορείτης, 1749-1809
(2004) Ο διάβολος και η μαγεία , Ιωάννης ο Χρυσόστομος
(2004) Οι γονείς, το παιδί και η ανατροφή του , Ιωάννης ο Χρυσόστομος
(2004) Οι λογισμοί κι η αντιμετώπισή τους , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2004) Οι τρεις γίγαντες , Βενέδικτος, Ιερομόναχος Αγιορείτης
(2004) Ταπείνωσις, υπερηφάνεια, κενοδοξία, αλαζονεία, καύχησις , Ιωάννης ο Χρυσόστομος