Μουσαίο


Διεύθυνση:Πυλαρινού 5
156 69 Αθήνα
Τηλ:210 6519455
E-mail:musseo@otenet.gr
Web site:georgeploumbides.blogspot.com/

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2009) Τσαϊκόβσκυ , Berberova, Nina
(2006) Ο πατέρας μας DSch , Schostakovitch, Galina