Χονδρογιάννης Π. Ι.

Χονδρογιάννης Π. Ι.

Διεύθυνση:Κηφισίας 15 & Ελπίδος 2,
141 21 Ν. Ηράκλειο
Τηλ:210 2829552
210 2843871
FAX:210 2821479
E-mail:info@farmakosm.gr
Web site:www.farmakeutikoskosmos.gr

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2006) Επίτομος φαρμακευτική νομοθεσία Ι , Καπώνης, Πάνος, 1947-
(2005) Επίτιμος φαρμακευτική νομοθεσία ΙΙ , Καπώνης, Πάνος, 1947-