Ευρωπαϊκό Πολιτιστικό Κέντρο Δελφών


Διεύθυνση:Φρυνίχου 9
105 58 Αθήνα
Τηλ:210 3312781
FAX:210 3312786
E-mail:eccd-cul@otenet.gr
Web site:www.eccd.eu

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2009) Apolline Politics and Poetics , Συλλογικό έργο
(2009) Ο ρόλος του ΟΗΕ στον 21ο αιώνα , Συλλογικό έργο
(2007) Χ Διεθνής συνάντηση αρχαίου ελληνικού δράματος, 2000: 2500 χρόνια αρχαίου ελληνικού δράματος:παράδοση και προοπτικές. ΧΙ Διεθνής συνάντηση αρχαίου ελληνικού δράματος, 2002: Θηβαϊκός κύκλος , Συλλογικό έργο
(2007) ΧΙΙ Διεθνής συνάντηση αρχαίου ελληνικού δράματος 2004 , Συλλογικό έργο
(2007) ΧΙΙΙ Διεθνής συνάντηση αρχαίου δράματος 2007: Η γυναίκα στο αρχαίο δράμα , Συλλογικό έργο
(2006) Η Περικλέους δημοκρατία στον 21ο αιώνα
(2005) Σωκράτης: 2400 χρόνια από το θάνατό του , Συλλογικό έργο
(2004) Socrates: 2400 Years since his Death , Συλλογικό έργο
(2004) Η ρωσική πρωτοπορία (1910-1930): Ένα ανολοκλήρωτο σχέδιο , Συλλογικό έργο
(2003) Απόλλων
(2003) Η εγκυκλοπαίδεια των Ολυμπιακών Αγώνων
(2003) Η κληρονομιά του Απόλλωνα
(2002) 70 χρόνια από τις πρώτες δελφικές εορτές , Συλλογικό έργο
(2002) XI Διεθνής συνάντηση αρχαίου ελληνικού δράματος
(2002) Η Οθωνική Ελλάδα και η συγκρότηση του ελληνικού κράτους , Συλλογικό έργο
(2002) Ο Γιάννης Κουνέλης και το θέατρο
(2001) Ελληνικές φιλοσοφικές εκδόσεις τον πρώτο αιώνα της τυπογραφίας , Στάικος, Κωνσταντίνος Σ.
(2000) Χ Διεθνής συνάντηση αρχαίου ελληνικού δράματος
(1999) Διεθνής μουσική συνάντηση: Μύθος, μουσική και δράμα
(1999) Διεθνής συνάντηση μουσικής: Μουσική και αρχαία Ελλάδα , Συλλογικό έργο
(1999) Θόδωρος: Δελφικά '60
(1998) Greek Books from the Time of the Neohellenic Enlightenment , Στάικος, Κωνσταντίνος Σ.
(1998) VIII Διεθνής συνάντηση αρχαίου ελληνικού δράματος , Diggle, James
(1997) Επιστολές της Εύας Πάλμερ-Σικελιανού για το αρχαίο δράμα
(1996) Κοινωνική πολιτική και κοινωνικός διάλογος στην προοπτική της οικονομικής νομισματικής ένωσης και της Ευρώπης των πολιτών , Συλλογικό έργο
(1996) Μύθος και τοπίο , Συλλογικό έργο
(1995) Ρωσική πρωτοπορία 1910-1930: Η συλλογή Γ. Κωστάκη , Συλλογικό έργο
(1994) Ενότητα και ενότητες της αρχαιότητας , Συλλογικό έργο
(1993) Δ΄ Διεθνές συνέδριο ελληνο-ανατολικών και ελληνο-αφρικανικών σπουδών , Συλλογικό έργο
(1992) Nelly's: Το σώμα, το φως κι η αρχαία Ελλάδα
(1991) Β΄ και Γ΄ Διεθνές συνέδριο ελληνοαραβικών σπουδών , Συλλογικό έργο
(1991) Ο ελληνισμός στην Ανατολή , Συλλογικό έργο
(1989) ΙΙ Διεθνής συνάντηση αρχαίου ελληνικού δράματος , Συλλογικό έργο
(1987) Διεθνής συνάντηση αρχαίου ελληνικού δράματος , Συλλογικό έργο
(1984) Το αρχαίο θέατρο σήμερα , Συλλογικό έργο