Κέντρο Λεξικολογίας


Κέντρο Λεξικολογίας Ι.Κ.Ε.
Διεύθυνση:Κοκκιναρά 15
145 63 Κηφισιά
Τηλ:210 9965443
210 9926676
FAX:210 9961649
E-mail:info@lexicon.gr, sales@lexicon.gr
Web site:www.lexicon.gr

Τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
(2019) Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2018) Μικρό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2018) Το ελληνικό αλφάβητο , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2017) Σύγχρονη σχολική γραμματική για όλους , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2016) Λεξικό των παραγώγων και συνθέτων της νέας ελληνικής , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2015) Λεξικό των πιο απαιτητικών λέξεων της νέας ελληνικής , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2014) Λεξικό των δυσκολιών και των λαθών στη χρήση της ελληνικής , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2013) Μικρό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2012) Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2012) Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2011) Γραμματική της νέας ελληνικής , Κλαίρης, Χρήστος
(2011) Ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2011) Λεξικό συνωνύμων-αντωνύμων της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2011) Συνοπτική γραμματική της νέας ελληνικής , Κλαίρης, Χρήστος
(2009) Ετυμολογικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2009) Μικρό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2008) Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2008) Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2008) Ορθογραφικό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2007) Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο: Α-Β , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2007) Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο: Γ-Ι , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2007) Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο: Κ-Μ , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2007) Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο: Ν-Π , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2007) Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο: Ρ-Υ , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2007) Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο: Φ-Ω , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2006) Μικρό λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2004) Λεξικό για το σχολείο και το γραφείο , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-
(2002) Λεξικό της νέας ελληνικής γλώσσας , Μπαμπινιώτης, Γεώργιος, 1939-