Κριτήρια αναζήτησης:
 
[Πρόσωπο = Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος]
Βρέθηκαν 21 αποτελέσματα σε 1,4 δευτ.   
Ταξινόμηση με
Αποτελέσματα από 1 μέχρι 21
 
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ιστορία της Ιεράς Βασιλικής, Πατριαρχικής και Σταυροπηγιακής Μονής Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου Χουτουρά της κατά την Χαλδίαν / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - Θεσσαλονίκη : Εκδόσεις Κυριακίδη ΙΚΕ, 2015. - 160σ. · 21x14εκ.

ISBN 978-960-599-031-2 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
€ 11,90 (Τελ. ενημ: 15/2/2016) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Μοναστήρια - Ιστορία [DDC: 726.709]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Τα εν Χαλδία επίσημα γράμματα / Γεωργίου Κανδηλάπτου - Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2010. - 406σ. · 25x18εκ.

ISBN 978-960-467-159-5 [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
€ 50,00 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Λαογραφία [DDC: 390]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Αι βιβλιοθήκαι της Χαλδίας : Λεπτομερείς περιγραφικοί κατάλογοι των εν αυτή βιβλιοθηκών μετά παραρτήματος Ιστορικών και περιγραφικών σημειώσεων μεμβράνινων τινών βιβλίων / Γεωργίου Κανδηλάπτου - Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2009. - 198σ. · 25x18εκ.

ISBN 978-960-467-104-5 [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
€ 18,62 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Βιβλιοθήκες - Ιστορία [DDC: 027.009]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ο Ελληνομνήμων του Πόντου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2006. - 256σ. · 25x18εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία
ISBN 960-343-908-8, ISBN-13 978-960-343-908-0 (Δερματόδετο) [Κυκλοφορεί - Εκκρεμής εγγραφή]
€ 26,37 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Πόντος - Ιστορία [DDC: 938.293]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Οι μάρτυρες του χριστιανισμού ή περί κρυπτοχριστιανών του Πόντου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2005. - 128σ. · 21x15εκ.

Νεοελληνική απόδοση: Βασίλειος Χ. Ταρνανίδης.
ISBN 960-343-791-3, ISBN-13 978-960-343-791-8 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 8,82 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Χριστιανισμός [DDC: 230]
Χριστιανοί [DDC: 209.2]
Πόντος - Ιστορία [DDC: 938.293]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Γεωγραφικόν και ιστορικόν λεξικόν των χωρίων, κομοπόλεων και πόλεων Χαλδίας / Γεωργίου Κανδηλάπτου - Κάνεως. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2004. - 448σ. · 21x15εκ.

Αντιβολή υπομνηματισμοί, παρατηρήσεις και γλωσσάριο: Διαμαντής Λαζαρίδης Πρόλογος: Διαμαντής Λαζαρίδης
ISBN 960-343-729-8, ISBN-13 978-960-343-729-1 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 18,03 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Λαογραφία, Ελληνική [DDC: 390.495]
Πόντος - Ιστορία [DDC: 938.293]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Το προσκυνητάριον ήτοι ιστορία των κατά την Χαλδίαν θείων ιερών και σεβάσμιων Μονών / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2002. - 232σ. · 24x17εκ.

Περιέχει βιβλιογραφία
ISBN 960-343-642-9, ISBN-13 978-960-343-642-3 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 13,25 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Μοναστήρια [DDC: 726.7]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Η ζωή μου ήτοι αυτοβιογραφία του εξ Αργυρουπόλεως του Πόντου Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου - Κάνεως : Διδασκάλου-δημοσιογράφου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως · επιμέλεια Μαρία Βεργέτη. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2002. - 160σ. · 22x15εκ.

Χρονολόγιο και εργογραφία: Μαρία Κ. Βεργέτη
ISBN 960-343-666-6, ISBN-13 978-960-343-666-9 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 14,33 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Αυτοβιογραφίες [DDC: 920]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Δέκα ποντιακά ηθογραφικά διηγήματα : Και εις ποντιακόν γλωσσικόν ιδίωμα / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως · επιμέλεια Χριστόφορος Ε. Χριστοφορίδης. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2001. - 67σ. · 21x15εκ.

ISBN 960-343-598-8, ISBN-13 978-960-343-598-3 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 4,66 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Νεοελληνική πεζογραφία - Διήγημα [DDC: 889.3]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Επί των οχθών του πυξιτού : Ήτοι ερωτικόν, βουκολικόν, ηθογραφικόν μυθιστόρημα εκ του βίου των Ελλήνων του Πόντου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2001. - 109σ. · 21x15εκ.

ISBN 960-343-594-5, ISBN-13 978-960-343-594-5 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 6,23 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Νεοελληνική πεζογραφία - Μυθιστόρημα [DDC: 889.3]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Θεοφανώ : Η Κασσιανή του Πόντου: Μυθιστορικόν ειδύλλιον εκ της ιστορίας των τελευταίων χρόνων της εν τω Πόντω αυτοκρατορίας των Κομνηνών / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2001. - 238σ. · 21x14εκ.

ISBN 960-343-591-0, ISBN-13 978-960-343-591-4 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 11,20 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Ιστορία - 324-1453 [DDC: 938.3]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ελληνίδες σουλτάναι : Πρωτότυπον ιστορικόν απάνθισμα / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2001. - 78σ. · 21x14εκ.

ISBN 960-343-589-9, ISBN-13 978-960-343-589-1 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 6,85 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Τουρκοκρατία 1453-1821 [DDC: 938.4]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ποντιακά ιστορικά ανάλεκτα / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2000. - 83σ. · 21x15εκ.

Α έκδοση: Αλεξανδρούπολις 1925
ISBN 960-343-564-3, ISBN-13 978-960-343-564-8 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 6,23 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Πόντος - Ιστορία [DDC: 938.293]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ο Κυριακίδης : Ήτοι συνοπτική βιογραφία και σκιαγραφία του έργου του μεγάλου διδασκάλου και μεγάλου ευεργέτου του ελληνισμού του Πόντου Γεωργίου Κ. Παπαδόπουλου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2000. - 31σ. · 21x14εκ.

Α έκδοση: Θεσσαλονίκη 1953
ISBN 960-343-567-8, ISBN-13 978-960-343-567-9 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 2,65 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Βιογραφίες [DDC: 920]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Τα επίχειρα της κακίας : Ή το τέλος του Κερασούντιου κακούργου Τοπάλ Οσμάν (ιστορικόν δοκίμιον) / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2000. - 25σ. · 21x14εκ.

Α έκδοσις: Αλεξανδρούπολις 1956
ISBN 960-343-568-6, ISBN-13 978-960-343-568-6 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 2,65 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Πόντος - Ιστορία [DDC: 938.293]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Το εαρινόν ρόδον : Ήτοι ιστορία της βασιλίσσης Μαρίας Γκιουλ Μπαχάρ της Λιβεραίας / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2000. - 158σ. · 21x15εκ.

ISBN 960-343-563-5, ISBN-13 978-960-343-563-1 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 7,77 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Βιογραφίες [DDC: 920]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Τα Φυτίανα : Γεωγραφική και ιστορική περιγραφή της κατά την επαρχίαν Χαλδίας του Πόντου ενδόξου κώμης: Μετά λεξικού βιογραφικού των εξ αυτής αναδειχθέντων ενδόξων ανδρών και μετά παραρτήματος της ιστορίας της εν αυτοίς μονής του Τιμίου Προδρόμου / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2000. - 72σ. · 21x15εκ.

Α' έκδοση: Θεσσαλονίκη 1949.
ISBN 960-343-566-Χ, ISBN-13 978-960-343-566-2 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 6,23 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Πόντος - Ιστορία [DDC: 938.293]
Πολιτισμός, Ελληνικός [DDC: 909.495]
Λαογραφία [DDC: 390]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ξυνωρίς ήτοι βιογραφίαι των αοιδίμων και μεγίστων ευεργετών της επαρχίας Χαλδίας : Γεωργίου Κ. Παπαδόπουλου Κυριακίδου και Γερβασίου Α. Σουμελίδου Πρ. Μητρ. Χαλδίας και πραγματείαι περί του εν Αργυροπόλει μεγαλουργού οίκου των "Σαρασιτών" / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2000. - 214σ. · 21x15εκ.

Α έκδοση: Τύποις Σέραση-Τραπεζούς 1911
Περιέχει βιβλιογραφία
ISBN 960-343-562-7, ISBN-13 978-960-343-562-4 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 9,95 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Βιογραφίες [DDC: 920]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Οι αρχιμεταλλουργοί του Πόντου και το εθνικόν έργον αυτών μετά παραρτήματος Τα ανέκδοτα των Ουσταπασίδων / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2000. - 103σ. · 21x15εκ.

Α έκδοση: Αλεξανδρούπολη 1929
Περιέχει βιβλιογραφία
ISBN 960-343-565-1, ISBN-13 978-960-343-565-5 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 7,77 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Πόντος - Ιστορία [DDC: 938.293]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Οι μεγάλοι Κομνηνοί ήτοι η ιστορία της από του 1204-1461 εν Τραπεζούντι αυτοκρατορίας αυτών / Γεωργίου Θ. Κανδηλάπτου Κάνεως. - 1η έκδ. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 2000. - 87σ. · 21x15εκ.

Α έκδοση: Αλεξανδρούπολις 1957
Περιέχει βιβλιογραφία
ISBN 960-343-569-4, ISBN-13 978-960-343-569-3 (Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 6,23 (Τελ. ενημ: 22/6/2011) · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Βυζαντινή Αυτοκρατορία - Ιστορία - 324-1453 [DDC: 938.3]
Κανδηλάπτης - Κάνις, Γεώργιος. Ποντιακαί αναμνήσεις : Ήτοι Ο Πόντος ανά τους αιώνας: Η γυνή εις τον ποντιακόν πολιτισμόν: Τέσσαραι αξιομνημόνευται επιστολαί: Γνωμικά Ποντίων λογίων / Γεωργίου Θεοδώρου Κανδηλάπτου Κάνεως. - Θεσσαλονίκη : Κυριακίδη Αφοί, 1965. - 72σ. · 24x17εκ.

(Μαλακό εξώφυλλο) [Κυκλοφορεί]
€ 6,61 · Η τιμή περιλαμβάνει Φ.Π.A. 6%.

Πόντος - Ιστορία [DDC: 938.293]