Βραβείο Ζάππα
 
Βραβευμένοι τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
[1949] Βακαλόπουλος, Απόστολος Ε., Τα ελληνικά στρατεύματα του 1821, Βάνιας