Α΄ Λογοτεχνικό Βραβείο Μυθιστορήματος Πνευματικής Εστίας "Παναγιώτη Τρανούλη"
 
Βραβευμένοι τίτλοι στη βάση Βιβλιονέτ
[2003] Παναγιωσούλης, Γαβριήλ, Αχ! Νάξερα..., Κυριακίδης Β.