ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ
Αγαπητοί συνεργάτες, Η νέα ΒΙΒΛΙΟΝΕΤ τέθηκε σε εφαρμογή και για ένα μικρό χρονικό διάστημα θα ενσωματώνει προτάσεις βελτίωσης. Στη φάση αυτή, η καταγραφή των νέων εκδόσεων γίνεται με αργούς ρυθμούς, λόγω διαφόρων τροποποιήσεων. Σε σύντομο χρονικό διάστημα, οι εκδότες θα έχουν τη δυνατότητα να καταγράφουν αφ' εαυτού τις νέες κυκλοφορίες.

404!

Page not found!